Menu Sluiten

Welke documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor een appartement?

Zodra wij een huurwoning voor u beschikbaar hebben, vragen wij u onderstaande documenten;

 • Een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Op te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent***.
 • Een recente werkgeversverklaring van uw werkgever***.
 • Een recente verhuurdersverklaring (of verklaring van de Hypotheekhouder)***.
 • Drie (3) recente loonstroken***.
 • Drie (3) bankafschriften met de meest recente loonstortingen***.
 • Een recent uittreksel van het BKR (via www.bkr.nl)***.
 • Indien van toepassing dient de kandidaat een kopie partneralimentatie/ echtscheidingsconvenant te overhandigen***.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor kandidaten die rechtstreeks uit het (Europese) buitenland komen.
 • Een ‘Inkomensverklaring’ van de Belastingdienst. Het documenten is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de Belastingdienst .***
 • UWV afschrift ‘Arbeidsverleden en loongegevens’. Het document is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de het UWV.***

Voor zelfstandige ondernemers (naast de standaard documentatie):

 • Een ingevulde accountantsverklaring of soortgelijk document voor ondernemers;***
 • Een ingevulde inkomensverklaring (eerder het IB60 formulier);***
 • Recente jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar;***
 • Prognose voor het nieuwe jaar;***
 • Recent gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel voor ondernemers (niet ouder dan 3 maanden)***

Bij gepensioneerden (naast de standaard documentatie):

 • Meest recente pensioenbeschikking voor gepensioneerden;***
 • Bewijs van laatste 3 stortingen AOW/pensioen;***
 • Meeste recente aangifte inkomstenbelasting;***

*** Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met de door de kandidaat ingevulde gegevens en geüploade documenten. Na toewijzing of afwijzing worden alle gerelateerde formulieren, documenten en geüploade bestanden onherstelbaar verwijderd. Indien van toepassing dient de kandidaat zijn/haar BSN-nummer af te schermen op de aangeleverde documenten.

De sociale huurappartementen worden aangemeld via Huiswaarts.nl
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dient een huurder ingeschreven te staan bij Huiswaarts.

Voor de toetsing van de sociale huurwoningen zullen we de regels hanteren welke opgesteld zijn door de Rijksoverheid.