Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem contact met ons op!

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

Ik heb interesse in een appartement in Lindewijck.

Meld u aan op deze website en blijf op de hoogte.

Meld u aan

Kan ik het appartement vooraf bezichtigen?

Nee, het betreft nieuwbouw. T.z.t. zullen we in overleg met de verhuurder een kijkmoment plannen zodat u het appartement kunt bezichtigen als deze klaar is.

Zijn de afbeeldingen op de website van het betreffende appartement?

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Deze zijn bedoeld om u een indruk te geven van hoe een appartement er uit kan zien. Het is niet per se een weergave van het door u gekozen appartement. De appartementen worden kaal opgeleverd met een moderne badkamer, keuken en toilet. De indeling van het appartement ziet u op de plattegrond bij het appartement. De ligging van het appartement kunt u zien op de verdiepingsplattegrond.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, u betaalt servicekosten. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken, worden bepaalde kosten gedeeld. Het voorschot servicekosten* voor uw appartement bedraagt naar schatting tussen de € 100 en 150 voor een appartement en € 15 voor een losse parkeerplaats.

U ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de totaal te verrekenen servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Naast de servicekosten dient u zelf de maandelijkse lasten voor de warmtevoorziening, water en licht, internet en de gemeentelijke lasten te betalen. De contracten met de nutsbedrijven sluit u zelf af.

* Dit is een ruwe schatting. Bij het afsluiten van het huurcontract wordt hier meer over bekend.

Wanneer zijn de appartementen gereed?

De prognose van de oplevering is december 2023, maar 100% zeker is dit nog niet om dat de appartementen nog in aanbouw zijn. Alle huurders ontvangen hierover een brief vanuit de beheerder.

Toetsing en inkomen

Wat zijn de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement in Lindewijck?

Loondienst: minimaal bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 3x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats. Het 2e bruto jaarinkomen telt mee voor 100%.**

Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto maandinkomen van 3x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats. Het 2e bruto maandinkomen telt mee voor 100%.**

Gepensioneerden: minimaal bruto maandinkomen van 2,5x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats. Het 2e bruto maandinkomen telt mee voor 100%.**

Voor vrij beschikbaar eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening is er een opslag mogelijk voor de maximaal toegestane huurprijs.

Overwaarde huidige woning of eigenvermogen mag voor maximaal 10% verrekend worden als inkomen.

** Bij 75% van de inkomenseis (of in sommige gevallen bij een proeftijd) is een garantstelling van derden vereist. De garantsteller zal maximaal verantwoordelijk zijn voor 1x de jaarhuur.

Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?

Het inkomen van de volgende uitkering wordt meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Ik voldoe niet aan de inkomenseis. Is dit een probleem?

Wanneer u voor 75% aan de inkomenseis voldoet is een garantstelling van derden mogelijk. Voor meer informatie over de garantstelling, zie punt 6. Indien u onder de 75% zit kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.

Welke documenten zijn er nodig van een garantsteller?

De garantsteller wordt op dezelfde manier beoordeeld en getoetst. De garantsteller dient dezelfde documenten aan te leveren die op de checklist vermeld staan.

Ik voldoe niet aan de inkomenseis maar kan het makkelijk betalen. Wat nu?

In sommige gevallen mag 10% van het eigen vermogen meegerekend worden. Echter gaan onze verhuurders niet akkoord met vooruitbetalingen van de huur en het inkomen dient voort te komen uit loondienst, eigen onderneming of pensioen.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

Dit is alleen mogelijk voor de (sociale) huurwoningen tot een maximale huurprijs van € 808,06 (prijspeil 2023).

Inschrijven

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.
Als huurder bent u ook geen kosten aan de makelaar verschuldigd, tenzij anders vermeld.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

U kunt via de button bovenaan de pagina uw inschrijving starten. Hiermee maakt u een eigen klantdossier aan. Binnen deze beveiligde digitale verhuuromgeving neemt u vervolgens een aantal stappen om in aanmerking te komen voor een appartement.

Welke documenten moet ik aanleveren om in aanmerking te komen voor een appartement?

Zodra wij een huurwoning voor u beschikbaar hebben, vragen wij u onderstaande documenten;

 • Een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Op te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent***.
 • Een recente werkgeversverklaring van uw werkgever***.
 • Een recente verhuurdersverklaring (of verklaring van de Hypotheekhouder)***.
 • Drie (3) recente loonstroken***.
 • Drie (3) bankafschriften met de meest recente loonstortingen***.
 • Een recent uittreksel van het BKR (via www.bkr.nl)***.
 • Indien van toepassing dient de kandidaat een kopie partneralimentatie/ echtscheidingsconvenant te overhandigen***.
 • Een kopie van de verblijfsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor kandidaten die rechtstreeks uit het (Europese) buitenland komen.
 • Een ‘Inkomensverklaring’ van de Belastingdienst. Het documenten is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de Belastingdienst .***
 • UWV afschrift ‘Arbeidsverleden en loongegevens’. Het document is met behulp van DigiD GRATIS te downloaden op website van de het UWV.***

Voor zelfstandige ondernemers (naast de standaard documentatie):

 • Een ingevulde accountantsverklaring of soortgelijk document voor ondernemers;***
 • Een ingevulde inkomensverklaring (eerder het IB60 formulier);***
 • Recente jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar;***
 • Prognose voor het nieuwe jaar;***
 • Recent gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel voor ondernemers (niet ouder dan 3 maanden)***

Bij gepensioneerden (naast de standaard documentatie):

 • Meest recente pensioenbeschikking voor gepensioneerden;***
 • Bewijs van laatste 3 stortingen AOW/pensioen;***
 • Meeste recente aangifte inkomstenbelasting;***

*** Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met de door de kandidaat ingevulde gegevens en geüploade documenten. Na toewijzing of afwijzing worden alle gerelateerde formulieren, documenten en geüploade bestanden onherstelbaar verwijderd. Indien van toepassing dient de kandidaat zijn/haar BSN-nummer af te schermen op de aangeleverde documenten.

De sociale huurappartementen worden aangemeld via Huiswaarts.nl
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dient een huurder ingeschreven te staan bij Huiswaarts.

Voor de toetsing van de sociale huurwoningen zullen we de regels hanteren welke opgesteld zijn door de Rijksoverheid.

Ik ben pas net in dienst en kan geen 3 loonstroken aanleveren.

Dit is geen probleem, graag aanleveren wat wel beschikbaar is.

Wat is een verhuurders verklaring?

Dit is een getekende verklaring vanuit de verhuurder dat de huur netjes is betaald en er geen overlast is veroorzaakt. Zie de bijlage voor een voorbeeld van een verhuurdersverklaring.

Wat is een hypotheekhouders verklaring?

Dit is een getekende verklaring vanuit de bank dat de hypotheek netjes is betaald en er geen achterstanden zijn.

Ik krijg mijn dossier niet compleet, wat nu?

De dossiers worden beoordeeld door de verhuurder. Zonder alle benodigde documenten kan het niet voldoende beoordeeld worden en zal het dossier afgewezen worden.

Waar moet ik op letten bij een werkgeversverklaring?
 • Een werkgeversverklaring is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Zie de bijlage voor een blanco werkgeversverklaring.
 • De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden en dient ingevuld te worden door de werkgever, niet door uzelf.
 • Wanneer u een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd en er is geen intentieverklaring getekend vragen we om een toelichting te geven waarom u geen nieuw contract krijgt. Deze toelichting ontvangen wij graag bij de inschrijving.

Toewijzing

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, voorkeuren appartement, motivatie, vragenlijst, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de appartementen toegewezen aan de kandidaat passend in het profiel. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning, passen wij een lotingsysteem toe.

Wanneer hoor ik of er een appartement aan mij toegewezen is?

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten, worden alle dossiers beoordeeld. U ontvangt van ons nader bericht per e-mail of het appartement voorlopig aan u is toegewezen. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt vervolgens de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren

Door hoeveel personen mag het appartement bewoond worden?

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie, twee partners of 2 woningdelers moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner of woningdeler wordt het tweede inkomen voor 100% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Kan ik een appartement huren als ik een arbeidsovereenkomst heb voor bepaalde tijd?

Ja dat kan, mits het dienstverband niet eerder eindigt dan 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst (oplevering appartement) en op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Kan ik als student een appartement huren?

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren.

Kan ik een appartement huren met een vriend/collega?

Dat kan, u bent dan woningdelers.

Zijn huisdieren toegestaan?

Niet meer dan 2 huisdieren zijn toegestaan. Meer huisdieren zijn alleen met toestemming van de beheerder toegestaan.

De deadline is voorbij, kan ik alsnog inschrijven?

Aan het eind van de deadline kijken wij of er voldoende complete dossiers zijn aangeleverd. Indien dit het geval is, dan zullen wij jouw gegevens noteren op de reservelijst. Indien er niet voldoende dossiers zijn dan zullen wij een nieuwe deadline aangeven.

Kwaliteit en voorzieningen

Hoe wordt het appartement opgeleverd?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. U dient het appartement zelf (te laten) sausen. Goed afstoffen en voorstrijken is absoluut aan te bevelen, aangezien nieuwe muren veel verf opzuigen.

In nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in het appartement optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

De plafonds zijn voorzien van wit spuitwerk.

De vloeren worden kaal opgeleverd. U dient deze zelf te voorzien van een voor vloerverwarming geschikte vloerbedekking en minimaal 10db geluiddempende ondervloer.

Hoe wordt het appartement verwarmd?

Doormiddel van een individuele warmtepomp in het appartement. Via het centrale koelsysteem wat op 2 daken staat wordt in de zomer het systeem afgekoeld. Er is geen airco aanwezig. Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming.

Is er een inbouwkeuken in het appartement?

Ja, met inbouwapparatuur. Zie de impressies van de keuken op deze website.

Zit er een berging bij het appartement?

Ca. 85% van de appartementen heeft een berging bij de woning (op de begane grond).

Zit er een parkeerplaats bij elk appartement?

Nee, niet ieder appartement heeft een parkeerplaats. Bij het bouwnummer wordt vermeld of deze inclusief te huren parkeerplaats is.

Zijn er laadpalen in de parkeergarage?

Ja, er zijn 2 laadpalen in de parkeergarage. Er mag op deze parkeerplaats alleen worden geparkeerd tijdens het opladen van de auto.

Is er een fietsenstalling?

Ja, er is een fietsenstalling in het complex