Menu Sluiten

Privacy policy

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die verhuur.lindewijck.nl (“deze website”) bezoekt.

Laatst gewijzigd op: 3 juli 2023

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Beheer

Deze website staat onder beheer van Omniboxx (“Beheerder”).

Omniboxx
Europalaan 300
3526 KS UTRECHT

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

Aanbieder

Deze website wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, All-In Care Residences B.V. en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

All-In Care Residences. B.V.
Kenaupark 5
2011 MP HAARLEM
023-7820905

Cookies

Deze website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

 

Persoonsgegevens van belangstellende

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.

Hieronder vindt u een specificatie van Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

AANMELDFORMULIER 

Doel van de verwerking 

Relatiebeheer en marketing 

Toelichting 

Het versturen van een nieuwsbrief, het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie en/of het uitvoeren van een marktanalyse en woonwensenonderzoek. 

Informatie verwerking 

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd: 

 • Geslacht 
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) 
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Inschrijving nieuwsbrief 
 • Voorkeuren voor een woning 
 • Overige woonwensen 

Categorie gegevens 

Persoonsgegevens en interesses 

Categorie betrokkenen 

Betrokkene 

Categorie ontvangers 

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar) 

Bewaartermijn 

Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement. 

 

Registratie account / Persoonlijke omgeving 

Doel van de verwerking 

Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder: 

 • (persoons)gegevens 
 • Nieuwsbrief status 
 • Interesse(s) in een woning 
 • Woonwensen 
 • Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie 
 • Communiceren met projectvertegenwoordiger (chat) 

Toelichting 

Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving. 

Informatie verwerking 

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd: 

 • Geslacht 
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) 
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Inschrijving nieuwsbrief 
 • Voorkeuren voor een woning 
 • Overige woonwensen 

Categorie gegevens 

Persoonsgegevens 

Categorie betrokkenen 

Betrokkene 

Categorie ontvangers 

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar) 

Bewaartermijn 

Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement. 

Op verzoek kunnen de volgende privacy gevoelige gegevens worden gevraagd:

Registratie account / Persoonlijke omgeving 

Doel van de verwerking 

 

Toelichting 

Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de  

toewijzingsprocedure van een woning. 

Toelichting 

Vanuit de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een  

specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door verstrekking  

van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen en/of bijlage(n). 

Informatie verwerking 

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd: 

 • Geslacht 
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) 
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Nationaliteit 
 • Beroep / Functie 
 • Dienstverband 
 • Burgerlijke staat 
 • BSN nummer 
 • Financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden,  

hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen,  

AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening 

 • Bankrekeningnummer / IBAN 
 • Voorkeuren voor een woning 
 • Digitale handtekening 

Categorie gegevens 

Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur 

Categorie betrokkenen 

Geïnteresseerden 

Categorie ontvangers 

(Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau,  

Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), Financieel adviseur (notaris) 

Bewaartermijn 

Tot aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account),  

opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement. 

Bezoeker kan op deze website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzondering op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Verwijderen cookies

Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief

Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: @air.omniboxx.nl

Persoonlijke gegevens

Na registratie (inschrijving/aanmelding) als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject Lindewijck – Veenendaal kunnen verstrekte gegevens worden ingezien. Indien gewenst worden al uw data op verzoek volledig verwijderd.

Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring terecht bij de verhuurder/aanbieder via de contactgegevens.

Disclaimer

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Verhuurder/aanbieder is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.